WooCommerce – một plugin eCommerce phổ biến cho WordPress. Tab sản phẩm thường chứa thông tin như mô tả sản phẩm, thông số kỹ thuật, thông tin bổ sung, đánh giá của khách hàng và nhiều thông tin khác.

Mã PHP hiển thị tab sản phẩm WooCommerce

Lưu ý rằng để đoạn mã trên hoạt động đúng, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin WooCommerce trên trang web WordPress của mình.

Ví dụ chèn mã hiển thị tab sản phẩm WooCommerce

Ví dụ chèn mã PHP hiển thị tab sản phẩm WooCommerce
Ví dụ chèn mã PHP hiển thị tab sản phẩm WooCommerce

Như ví dụ ở trên, mình đang tùy chỉnh cấu trúc mặc định của trang sản phẩm theo ý của mình sử dụng WooCommerce, giao diện Flatsome trên nền tảng WordPress.

Kết luận

Việc sử dụng các mã PHP của từng thành phần trong WooCommerce sẽ giúp bản kiểm soát vị trí hiển thị theo ý muốn một cách tối đa. Nhờ vậy, mà không bị phụ thuộc vào vị trí hay cách hiển thị mặc định của WooCommerce hoặc Theme, giúp bạn có thể tùy chỉnh một cách tốt nhất.

Bài viết thuộc chuyên mục:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.