Điều khoản sử dụng

1. Điều kiện chấp nhận

Khi truy cập và sử dụng trang web leduynhat.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không nên sử dụng trang web này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền liên quan đến nội dung, hình ảnh, video, biểu tượng và tài nguyên khác trên trang web leduynhat.com đều thuộc sở hữu của leduynhat.com hoặc bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ tài nguyên nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu tương ứng.

3. Sử dụng dịch vụ

Trang web leduynhat.com cung cấp các dịch vụ để giúp bạn quảng bá thương hiệu và nâng cao hiệu quả trên internet. Bằng cách sử dụng các dịch vụ này, bạn cam kết sử dụng chúng đúng mục đích và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hoặc hành vi vi phạm đạo đức nào.

4. Trách nhiệm của bạn

Khi sử dụng trang web leduynhat.com, bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây hại cho trang web, gây quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc gây hỏng hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến trang web hoặc người dùng khác.

5. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trên trang web leduynhat.com mà không cần báo trước hoặc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ này.

6. Liên kết đến các trang web bên ngoài

Trang web leduynhat.com có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách của các trang web này. Bạn nên kiểm tra các điều khoản sử dụngchính sách bảo mật của các trang web bên ngoài trước khi tương tác với chúng.

7. Miễn trừ trách nhiệm

Trang web leduynhat.com không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đúng đắn của thông tin được cung cấp trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

8. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật điều khoản sử dụng này theo thời gian và khi cần thiết (có thể báo trước hoặc không báo trước). Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về các điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng trang web leduynhat.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web (liên hệ tại đây!).

10. Hiểu rõ và chấp nhận

Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng trang web leduynhat.com, bạn được coi là đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong trang này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng của leduynhat.com. Chúng tôi hy vọng rằng trang web của chúng tôi sẽ đem lại những trải nghiệm tích cực và hữu ích cho bạn.

Điều khoản sử dụng: phiên bản đầu tiên, đăng ngày 04/08/2023.

Hãy đánh giá!
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *