Giới thiệu về Lê Duy Nhất (Kevin Lee)

Lê Duy Nhất (Kevin Lee) là một kỹ sư tự động hóa với niềm đam mê mãnh liệt về công nghệ thông tin và thích nghiên cứu về marketing online. Hiện nay, Duy Nhất đang động trong 2 lĩnh vực: công nghệ kỹ thuật điều khiển – tự động hóa và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên internet.

Liên hệ với mình

Thêm thông tin: ZaloMessengerTwitterYoutubeTiktokBehanceDribbblePinterestInstagramFanpageFacebook ProfileRedditFlickrGabTelegramTelegram ChannelGithubCodepenMyspaceVimeoSoundcloudLinkedIn PageLinkedIn ProfileLotusTwitch500px – 

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Lê Duy Nhất tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI), hình thức đào tạo Chính quy, bằng Kỹ sư, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tại Nam Định – Khu thực hành dành cho khối chuyên ngành kỹ thuật

Ngoài những kiến thức về tự động hóa đã được đào tạo ở trong trường đại học và trong công việc; Nhất đã tự học thêm về công nghệ thông tin để bổ trợ cho chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhất đã hoạt động chính trong các công ty về tự động hóa; bên cạnh đó Nhất cũng đã tự học, nghiên cứu và tìm hiểu về marketing online. Hiện tại, Nhất đang hoạt động chính ở hai mảng này. Duy Nhất luôn sẵn sàng đón nhận các cơ hội hợp tác!