Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng hàm WooCommerce tích hợp sẵn để hiển thị các sản phẩm liên quan dựa trên sản phẩm hiện tại. Bạn có thể tùy chỉnh và thêm thông tin cho đoạn mã này tùy theo nhu cầu của bạn.

Mã PHP hiển thị sản phẩm liên quan WooCommerce

woocommerce_output_related_products();

(*) Lưu ý rằng để đoạn mã trên hoạt động đúng, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin WooCommerce trên trang web của mình nhé.

Ví dụ chèn mã hiển thị sản phẩm liên quan WooCommerce

Ví dụ chèn mã PHP hiển thị sản phẩm liên quan WooCommerce
Ví dụ chèn mã PHP hiển thị sản phẩm liên quan WooCommerce

Như ví dụ ở trên, mình đang tùy chỉnh cấu trúc mặc định của trang sản phẩm theo ý của mình sử dụng WooCommerce, giao diện Flatsome trên nền tảng WordPress.

Bài viết thuộc chuyên mục:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *